Billeder og tekst på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. PERNILLE KAALUND forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.

PERNILLE KAALUND skal altid krediteres ved brug af billeder på sociale medier, magasiner og i pressen med mindre andet er skriftligt aftalt med PERNILLE KAALUND

Manglende eller forkert kreditering betragtes som en krænkelse af ophavsretten og der vil ved gentagende krænkelser blive rejst krav om kompensation.

Det anses som god citatskik, at omhavsmanden krediteres under fotos, som anvender på sociale medier, aviser, dagblade, trykte eller online medier og i blogindlæg.

Det er dig som rettighedshaver (brugsretten), der er ansvarlig for at de medier/bureauer eller influencere du deler billederne med overholder PERNILLE KAALUND krediterings retningslinjer

Derfor er der tale om en krænkelse, hvis f.eks en avis, et online medie, en blogger eller andet anvender et billede med tilladelse, men glemmer at kreditere fotografen.